default_mobilelogo

epvt

Geotech har två olika system för mätning av porvattentryck. Gemensamt för båda är att de har samma typ av noggranna långtidsstabila tryckgivare och att du använder samma avläsningsdator till båda systemen.

 

 

Elektrisk PVT-mätare          pvtm850

Geotechs elektriska PVT mätare kan utrustas med eller utan minne och används för permanent installation eller korttidsprojekt och återanvändas.

PVT mätare utan minne läses av i real-tid genom att en handdator kopplas på de två trådar som kommer från PVT mätaren.

PVT mätare med minne kan läsas av i real-tid men kan också programmeras att automatiskt mäta portrycket i önskat intervall från en gång i minuten till en gång per dag. Loggningsintervallet programmeras vid installation och kan senare enkelt ändras med handdatorn.

Vid loggning en gång i timmen, 365 dagar om året räcker batteritiden i PVT mätaren i över 10 år.

 

 

radio remote400 

PVT mätaren kan också fjärravläsas. Man kan då sitta med sin dator uppkopplad mot internet och få sina mätvärden direkt till sin kontorsdator. Det finns även möjlighet till larmfunktioner via SMS och mail.

 

Klicka här för att logga in

 

Vid avläsning i real-tid presenteras portryck, temperatur och serienummer för PVT mätaren i en tydlig display på handdatorn.  handdatorhalv 

 

baro  Med en loggande PVT mätare sparas mätningar i en fil som kan öppnas i t ex Excel. Där presenteras information som datum, klockslag, serie nummer, mätpunkt, portryck, temperatur och batterispänning. Används en loggande lufttrycksmätare visas även ett korrigerat portryck.   

 

pvtill

 

PVT filterspets

Geotechs PVT filterspets består av en spets i rostfritt stål eller plast, filter och en behållare försluten med ett gummimembran. Filterspetsen monteras på 1” rör och drivs ner till bestämt mätdjup.

pvtspetsar                                     logger       

 

 

För mätning av porvattentrycket används en elektrisk mätsond och en handdator. När mätsondens nål penetrerar filterspetsens gummimembran kan portrycket avläsas på handdatorns display.Den elektriska mätsonden är utrustad med minne och kan därmed också lämnas kvar i filterspetsen och automatiskt logga i önskat intervall från en gång i minuten till en gång per dag. All mäthistorik laddas sedan ner i handdatorn och kan överföras till exempel Excel där datum, klockslag och portryck presenteras.

Alla givare är temperaturkompenserade – Mätdatan är digital och påverkas inte av någon kabels längd

avskilj

 

Ingenjörsfirman Geotech AB

Datavägen 53

436 32 ASKIM

 

Tel: 031 -28 99 20

CPTU - Miljörör - Piezometer - Electrisk vingsondering - Grundvattenmätning - Geotekniska borrvagnar - Jord/bergsondering - Seismisk CPT - Kolvprovtagare - SPT - Viktsondering - Totalsondering - Provtagningsskruvar - Filterspetsar - Resitivitets CPT - Portrycksmätare - Sondstänger