Förutom ett stort urval av provtagningsskruvar kan vi även erbjuda provtagare för olika ändanmål.

 

st 2ST:1 kolvprovtagare

Geotechs kolvprovtagare tar ostörda prover i lera, silt och sand. Provtagaren finns i storlekarna Ø50, Ø75 och Ø100 mm och i längderna 3x170 eller 1x510 mm.

ST:1 >> st1pdf 

 

ST:2 kolvprovtagare

Kolvprovtagare ST:2 Ø50 för ostörda prover i lera, silt och sand finns i höger (7/8) och vänster utförande (R32).

Ah55

 

AH55 provtagare

Geotech mejselprovtagare AH55, är ett mycket robust verktyg konstruerat för att ta störda prover i lera, silt, sand, grus och morän utan att använda foderrör vid preliminär grundundersökning.

 AH55 >> ah55pdf

 

 

 

 

  

 

 avskilj