default_mobilelogo

ins vingVINGMETODEN ÄR ALLMÄNT ANVÄND FÖR MÄTNING AV ODRÄNERADE SAMT OMRÖRDA LERORS SKJUVHÅLLFASTHET. MÄTNINGAR MED GEOTECH ELLER NILCON MEKANISKA VINGINSTRUMENT HAR GENOMFÖRTS I ÖVER 40 ÅR RUNT HELA VÄRLDEN I OLIKA KLIMAT OCH JORDMÅNER.

 

Det elektriska vinginstrumentet finns i två versioner – med vingskydd och skyddsrör (i överensstämmelse med den nya Eurocoden) – eller helt utan skydd. Båda versionerna har glappkoppling och elektrisk drivning för överförande och mätning av vridmomentet.

Vingen drivs ner i jorden med hjälp av en nedpressare och vinginstrumentet monterat på nedpressarens ok. I standardversionen matas förlängningsstängerna genom instrumentet, dvs. instrumentet behöver inte demonteras mellan varje mätning. I Eurocode-utförande – beroende på tillgängligt utrymme och slaglängd – behöver instrumentet ej demonteras.

Det elektriska vinginstrumentet typ Eurocode levereras med foderrör för undvikande av friktionsförluster och nerdrivning av vingskydd med vingen. En glappkoppling är monterad mellan stången och vingen för mätning av friktionen mellan stängerna och foderrören. Det elektriska vinginstrumentet levereras utan foderrör. En glappkoppling lika den i Eurocode-modellen används för mätning av ytfriktionen längs stängerna.

Vid mätning hålls stången först fast av en chuck ovanpå mätinstrumentet. Instrumentet roterar därefter vingen med varierande varvtal eftersom torsionskraften längs stängerna ökar med ökande djup. Momentmätningen görs med hjälp av trådtöjningsgivare och registreras en gång per halv grad i VANE-LOG.  Kurvans form ger en kontroll av riktigheten i testet och en indikation om markens beskaffenhet.

 

vane log

 Man mäter och registrerar det vridmomentet som åtgår för att vrida stängerna och sedan det totala momentet till både stänger och vinge då brott inträffar. Differensen mellan dessa värden används för att beräkna markens skjuvhållfasthet. Värdena lagras i individuella filer för varje mätning.

 

Vingen är konstruerad för att lätt pressas ner med ett minimum av störning och är tillverkad av ett högkvalitativt krom-nickel stål. Mätområden är 0-200, 0-100 och 0-50 kPa (se nedan). Standardvingen har koniska blad för att underlätta nedpressning medan Eurocode-vingen har rektangulära blad. Andra typer av vingar och med andra dimensioner kan tillverkas vid behov.

 

 

  

 

Mätinstrument:
Dimensioner LxBxH:          360 x 210 x 110 + chuck, 140 mm
Mätområde:                         100 Nm 
Mätnoggrannhet:                 < 1 % FS 
Vikt   :                                     16 kg  
 

 

Standard modell:
Vinge (Ø x h, område):   50 x 110 mm, 200 kPa
                                            65 x 130 mm,100kPa
                                            80 x 172 mm,50kPa
Typ av blad                      Rektangular eller fasad
Stänger:                            Ø22 x 1000 mm
Glappkoppling:               15° medurs

 

Eurocode modell:
Vinge (Ø x h, område):    65 x 130 mm, 200 kPa
Typ av blad:                      Rektangulär I båda ändar
Vingskydd:                        YD Ø75, längd 820 mm
Rör:                                    YD Ø42 mm
Stänger:                             Ø22 x 1000 mm
Glappkoppling:                15° medurs 

 

EVT2000 manual >> evtpdf      Vane-log manual >> vanepdf

 

avskilj

Ingenjörsfirman Geotech AB

Datavägen 53

436 32 ASKIM

 

Tel: 031 -28 99 20

CPTU - Miljörör - Piezometer - Electrisk vingsondering - Grundvattenmätning - Geotekniska borrvagnar - Jord/bergsondering - Seismisk CPT - Kolvprovtagare - SPT - Viktsondering - Totalsondering - Provtagningsskruvar - Filterspetsar - Resitivitets CPT - Portrycksmätare - Sondstänger