default_mobilelogo

scpt1

MED EN SEISMISK ADAPTER MONTERAD PÅ EN GEOTECH SOND UTFÖR DU SEISMISK CPT OCH VANLIG CPT UNDER SAMMA SONDERING.


SCPT sondering, seismisk CPT utförs genom att en seismisk adapter monteras på en sond som statiskt drivs ner till bestämt mätdjup. Sedan slås en slägga mot en platta mot marken som skapar en seismisk signal, med denna signal mäts sedan skjuv- och/eller kompressionvågens hastighet från ytan till adaptern och registreras i SCPT-Log.

 

Samtidigt som Seismisk CPT utförs kan även vanlig CPT sondering göras. När ett stop görs för SCPT brukar dissipations test också utföras. För att förenkla uppsamling och hantering av mätdata är all hård och mjukvara tillverkade för att användas tillsammans med en bärbar dator med enaxlig eller treaxlig ”Signal Conditioning System” istället för en traditionell seismograf. Frekvensfiltrering av mätdata utförs efter sonderings slut för att få kvalitets utvärdering och analys.

 

scpt

 

Dataanalysen görs med Geotechs analys program SCPT-Analysis eller andra program som använder samma format. Resultatet är skjuv- och/eller kompressionvågens hastighet mellan mätdjupen. Detta kan utföras ute på mätplatsen för att ytterligare öka kvalitén på utvärderingen.

 

 

  

 

 

 

avskilj

Ingenjörsfirman Geotech AB

Datavägen 53

436 32 ASKIM

 

Tel: 031 -28 99 20

CPTU - Miljörör - Piezometer - Electrisk vingsondering - Grundvattenmätning - Geotekniska borrvagnar - Jord/bergsondering - Seismisk CPT - Kolvprovtagare - SPT - Viktsondering - Totalsondering - Provtagningsskruvar - Filterspetsar - Resitivitets CPT - Portrycksmätare - Sondstänger