default_mobilelogo

cuttings 2GEOTECH AVLEDARHUS FÖRBÄTTRAR ARBETSMILJÖN FÖR MASKINOPERATÖREN VID BORRNING, GENOM ATT LEDA BORT DET TORRA BORRKAXET FRÅN OPERATÖRENS DIREKTA NÄRHET.

Avledarhuset, som arbetar enligt ejektorprincipen, har dubbla gummiavskrapare vilket gör att man får tätning även där markytan lutar något. Beroende på markens beskaffenhet (lera, sand etc.) kan oftast avledarhuset anbringas på borrstålet först när man har kommit ned till berg.

 

 

 

 

avskilj

Ingenjörsfirman Geotech AB

Datavägen 53

436 32 ASKIM

 

Tel: 031 -28 99 20

CPTU - Miljörör - Piezometer - Electrisk vingsondering - Grundvattenmätning - Geotekniska borrvagnar - Jord/bergsondering - Seismisk CPT - Kolvprovtagare - SPT - Viktsondering - Totalsondering - Provtagningsskruvar - Filterspetsar - Resitivitets CPT - Portrycksmätare - Sondstänger