default_mobilelogo

img 3521sGDS - Geotech Digitala Styrsystem

För att underlätta maskinoperatörens arbete har Geotech utvecklat ett nytt styrsystem, GDS. Med GDS har Geotech flyttat fram gränsen för vad ett styrsystem är, från att tidigare handlat om maskinstyrning så är de nu istället borrmetoderna som står i fokus. Genom att bygga upp det nya styrsystemet kring en display har vi fått möjligheten att skapa en operatörsmiljö där man för varje borrmetod bara presenteras de inställningsmöjligheter som är nödvändiga för respektive borrmetod. De senaste inställningar sparas även automatiskt så operatören slipper göra dessa inställningar varje gång respektive metod ska användas. Detta gör att man snabbare kan börja sonderingen när man är på plats. Genom att använda en display kan även all presentation av maskininformation, så som hydraultryck, motorinformation och tanknivåer samlas vilket ger en bättre överblick över statusen på maskinen. GDS uppbyggnad ger oss även större möjligheter att anpassa utrustningen på maskiner efter kunders önskemål och behov. 

Stommen i GDS utgörs av en display och en ECU (Electronic Control Unit). Dessa två enheter är grunden i systemet vilket möjliggör för operatören att köra programmen för olika sonderingsmetoder samt att få motorinformation presenterad i displayen. Systemet kan i dagsläget även kompletteras med följande utrustning:

  • Fjärrstyrning – GDS gör de möjligt att styra fler funktioner än tidigare från fjärrstyrningen.
  • Joystick – Med joysticken kan du med en hand manuellt köra borrfunktionerna.  De finns även möjlighet att använda joysticken till att justera mastens position samt att öppna och stänga chuck respektive stånglås.
  • Inclinometer – En givare som mäter ställningens lutning, visar vinklarna i displayen och sedan har möjligheten att automatiskt ställa masten i lod.
  • Elektrisk tryckbegränsning – Gör att du elektriskt kan sätta individuellt maxtryck på chuck, stånglås, rotation och matning för varje metod.
  • Elektriskt Max flöde – Gör att du elektriskt kan sätta individuellt max flöde på rotation och matning för de metoder där de kan vara intressant.
  • Elektriska givare – Systemtryck hydraulik, hydrauloljetemperatur, hydrauloljenivå, bränslenivå, tryck på chuck och stånglås.

 

 

 

 

avskilj

Ingenjörsfirman Geotech AB

Datavägen 53

436 32 ASKIM

 

Tel: 031 -28 99 20

CPTU - Miljörör - Piezometer - Electrisk vingsondering - Grundvattenmätning - Geotekniska borrvagnar - Jord/bergsondering - Seismisk CPT - Kolvprovtagare - SPT - Viktsondering - Totalsondering - Provtagningsskruvar - Filterspetsar - Resitivitets CPT - Portrycksmätare - Sondstänger