momentDIREKT MÄTNING AV DET EFFEKTIVA VRIDMOMENTET.

Geotechs momentgivare är konstruerad för att kunna ge bättre noggrannhet på momentmätningen vid jordberg- och totalsonderingsmetoder. Givaren monteras mellan den hydrauliska rotationsmotorn och växeln i borroket. Rotation både motsols och medsols kan mätas.

Friktion i växeln kompenseras för rotationshastigheten i det medföljande sonderingsprogrammet för Geologg-PC eller laptop. Fördelen med momentgivaren är en exaktare noggrannhet vid mätning av moment jämfört att mäta det hydrauliska rotationstrycket och därefter kalkylera motsvarande moment.

Vridmomentgivaren kan monteras på Geotechs samtliga borrvagnar utrustade med kuggdriven spindel.

 

 

avskilj