cuttings 2GEOTECH AVLEDARHUS FÖRBÄTTRAR ARBETSMILJÖN FÖR MASKINOPERATÖREN VID BORRNING, GENOM ATT LEDA BORT DET TORRA BORRKAXET FRÅN OPERATÖRENS DIREKTA NÄRHET.

Avledarhuset, som arbetar enligt ejektorprincipen, har dubbla gummiavskrapare vilket gör att man får tätning även där markytan lutar något. Beroende på markens beskaffenhet (lera, sand etc.) kan oftast avledarhuset anbringas på borrstålet först när man har kommit ned till berg.

 

 

 

 

avskilj